EEN KLACHT OVER EEN BEHANDELING?

Indien zich een probleem voordoet, kunt u contact met mij opnemen om dit op te lossen.

Haarinstituut Utrecht is aangesloten en gecertificeerd door de Sectie Haarwerk Koninklijke ANKO. ANKO is de branchevereniging voor kappers en haarwerkers in Nederland. Aangesloten haarwerkbedrijven, worden geacht een hoog kwaliteitsniveau na te streven, zij worden daar ook op getoetst. Dit houdt onder meer in dat ik mij vanzelfsprekend hou aan de door de ANKO gehanteerde klachtenregeling.

Voor u als klant is het zeer belangrijk dat er serieus met uw klacht wordt omgegaan. De ANKO stelt als eis dat elke klacht in alle redelijkheid zo snel mogelijk wordt opgelost. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie van de ANKO. De geschillencommissie is erkend door de overheid, waardoor een betrouwbare procedure en objectieve beslissing zijn gewaarborgd.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de website van De Geschillen Commissie: www.degeschillencommissie.nlGeschillen commissie

Verbetering van onze service
U kunt altijd bij ons terecht met eventuele opmerkingen met betrekking tot onze service en producten. De opmerkingen worden zorgvuldig behandeld. Al uw opmerkingen worden geregistreerd op een verbeterformulier. Zo blijven wij zelf ook continu op de hoogte van de door u gewenste verbeteringen en kunnen wij daaraan werken. Klachten/Verbeter formulier kunt u HIER downloaden

info aanvragen voor pruiken haarwerken en toupets