Keurmerk ANKO haarwerkspecialist

Dit betrouwbare keurmerk van de ANKO Haarwerkspecialist garandeert dat diensten,vaardigheden, producten en kennis van de Haarwerker (keurmerkvoerder) voldoen aan alle eisen om als Erkend Haarwerker het beeldmerk van het ANKO keurmerk te gebruiken als logo in bedrijfsruimten, op briefpapier en websites e.d.

info aanvragen voor haarwerken en en pruiken

Dit logo biedt de Consument de garantie dat diensten en ook haarwerken (pruiken) voldoen aan eisen die zijn opgesteld door onze branchevereniging en erkend worden door zorgverzekeraars en andere maatschappelijke instellingen die belang hechten aan kwaliteit, professionaliteit, duurzaamheid en transparantie voor haarwerk in het algemeen. De eisen waaraan leden van de vereniging moeten voldoen, zijn openbaar toegankelijk via de website. www.anko.nl

Haarinstituut Utrecht is erkend door de ANKO

 

 

 

 

 

 

Garanties voor u als Consument

Een gecertificeerd ANKO haarwerk specialist geeft de garantie dat een Consument :

  • Geadviseerd wordt in mogelijkheden van alle soorten van haarwerken.
  • Het specialisme “confectie” haarwerk en “maat” haarwerk of een combinatie hiervan duidelijk openbaar herkenbaar is en wordt uitgelegd.
  • Bij ontevredenheid in prijs, dienst of product kan reclameren bij het gecertificeerde ANKO haarwerkspecialist-lid voor schadeloosstelling.
  • Bij afwijzing van de klacht, ook de schadeloos stelling bij de Keurmerkvoerder ANKO haarwerkspecialist (voorheen NVHO)kan indienen.

Een ANKO haarwerkspecialist-lid is keurmerkvoerder wanneer deze getoetst is door de erkenningscommissie en voldaan is aan de eisen van het huishoudelijk reglement. Jaarlijks word opnieuw getoetst of een ANKO haarwerkspecialist-lid voldoet aan de
eisen van dit reglement. De ANKO is keurmerkhouder en is getoetst door de
Raad van Accreditatie.
Meer informatie hierover op de website: www.anko.nl

info aanvragen voor haarwerken en en pruiken